Sopimuksesta

1 artikla: Määritelmät

Näissä yleisissä ehdoissa seuraavilla termeillä on seuraavat merkitykset:

 1. Toimeksisaaja: ReloadBase, t.h.o.d.n. ReloadBase.com ReloadBase B.V:n palveluksessa.
 2. Tilaaja: osapuoli, joka tekee sopimuksen toimeksisaajan kanssa, antaa toimeksisaajalle tilauksen tai jolle toimeksisaaja on lähettänyt tarjouksen, johon näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan. Asiakas voi olla joko kuluttaja (luonnollinen henkilö, joka ei harjoita ammattia tai liiketoimintaa) tai yritysasiakas (business2b-asiakas: “b2b”).
 3. Tuotteet ja toiminnot: kaikki toiminnot tai tuotteet, joista on annettu tilaus tai jotka toimeksisaaja suorittaa tai toimittaa millä tahansa muulla perusteella sopimukseen tai tarjoukseen liittyen.
 4. Asiakirjat: kaikki tilaajan toimeksisaajan käyttöön antamat asiakirjat, mukaan lukien asiakirjat, tiedot, materiaalit tai tietovälineet, sekä kaikki toimeksisaajan toimeksiannon suorittamisen yhteydessä tuottamat tuotteet, mukaan lukien asiakirjat.
 5. Yleiset ehdot: nykyiset yleiset ehdot.
 6. Sopimuksella tai tilauksella tarkoitetaan kaikkia tilaavan asiakkaan ja palveluntarjoajan välisiä sopimuksia sopimuksen ja/tai tilausvahvistuksen määräysten mukaisesti.

2 artikla: Sovellettavuus

 1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin sopimuksiin ja tarjouksiin, joissa sopimusosapuoli toimittaa asiakkaalle mitä tahansa tuotteita, vaikka näitä tuotteita ei olisi kuvattu (tarkemmin) näissä ehdoissa.
 2. Näistä yleisistä ehdoista ja edellytyksistä poikkeaminen on voimassa vain, jos siitä on nimenomaisesti sovittu kirjallisesti. Mahdolliset yleiset ehdot tai muut asiakkaan ehdot eivät ole voimassa. Toimeksisaaja kieltäytyy nimenomaisesti soveltamasta tällaisia ehtoja.
 3. Jos jokin näiden yleisten sopimusehtojen määräys on pätemätön tai mitätöity, näiden yleisten sopimusehtojen muut määräykset pysyvät täysimääräisesti voimassa, ja toimeksisaaja ja tilaaja neuvottelevat keskenään uusista määräyksistä pätemättömien tai mitätöityjen määräysten tilalle, jolloin pätemättömän tai mitätöidyn määräyksen tarkoitus ja merkitys otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Jos näiden yleisten sopimusehtojen yhden tai useamman määräyksen tulkinta tai sisältö on epäselvä, niitä on tulkittava näiden yleisten sopimusehtojen hengen mukaisesti. Tilanteet, joita nämä yleiset sopimusehdot eivät kata, on arvioitava näiden yleisten sopimusehtojen hengessä.
 4. Jos sopijapuoli ei aina vaadi näiden yleisten sopimusehtojen tiukkaa noudattamista, tämä ei tarkoita sitä, että näiden yleisten sopimusehtojen määräyksiä ei sovellettaisi tai että sopijapuoli menettäisi oikeuden vaatia näiden yleisten sopimusehtojen määräysten tiukkaa noudattamista muissa tapauksissa.
 5. Toimeksisaajalla on oikeus muuttaa tai täydentää näitä yleisiä sopimusehtoja.
 6. Sopimus on tehty heti, kun toimeksisaaja on hyväksynyt tarjouksen. Hyväksymällä tarjouksen asiakas ilmoittaa hyväksyvänsä näiden yleisten sopimusehtojen soveltamisen ja tarvittaessa luopuvansa omista yleisistä sopimusehdoistaan. Hyväksyminen tapahtuu sen jälkeen, kun kyseinen tuote tai tuotteet on maksettu.
 7. Jos tarjouksen hyväksymiseen tehdään varaumia tai muutoksia edellisen kohdan määräyksistä poiketen, sopimus syntyy vain, jos toimeksisaaja on ilmoittanut tilaajalle hyväksyvänsä nämä poikkeamat tarjouksesta.

3 artikla: Järjestys

 1. Sopimus tulee voimaan asiakkaan suoritettua maksun.
 2. Sopimus tehdään maksua kohden.
 3. Jos on sovittu tai ilmoitettu määräaika tiettyjen töiden suorittamiselle tai tiettyjen tuotteiden toimittamiselle, tämä ei koskaan ole määräaika. Jos määräaika ylittyy, tilaajan on ilmoitettava toimeksisaajalle kirjallisesti sopimuksen laiminlyönnistä. Toimeksisaajalle on kuitenkin annettava kohtuullinen määräaika sopimuksen täyttämiseksi.

4 artikla: Tilauksen vahvistaminen ja hyväksyminen

 1. Sopimus on tehty heti, kun asiakas on maksanut toimeksisaajalle.
 2. Toimittaja pidättää itsellään oikeuden hylätä sopimuksen ilman perusteluja.
 3. Kaikki ilmoitukset, jotka on annettu sovitun sopimuksen mukaisesti, toimitetaan toiselle osapuolelle kirjallisesti sähköpostitse tilauksessa ilmoitettuun osoitteeseen.
 4. Suulliset sopimukset eivät sido sopimuspuolta, ellei sopimuspuoli ole vahvistanut niitä kirjallisesti.

5 artikla: Toimeksiannon muuttaminen

 1. Jos sopimuksen täytäntöönpanon aikana ilmenee, että sopimusta on muutettava tai täydennettävä, osapuolet mukauttavat sopimusta hyvissä ajoin ja keskinäisessä yhteisymmärryksessä.
 2. Toimittaja voi kieltäytyä sopimuksen muuttamista, täydentämistä tai irtisanomista koskevasta pyynnöstä ilman, että se on laiminlyönti, jos sillä voi olla vaikutuksia esimerkiksi toimitettavien tuotteiden laatuun ja/tai määrään.

6 artikla: Sovellettava laki ja oikeuspaikan valinta

 1. Näihin yleisiin ehtoihin sovelletaan Alankomaiden lakia. Sopimuksesta johtuvat riidat käsitellään Amsterdamin toimivaltaisessa tuomioistuimessa, elleivät pakottavat säännöt estä sitä.

7 artikla: Palvelumme

 1. ReloadBase on foorumi, jolla voit ostaa tai ladata verkkolahjakortteja, lahjakortteja, prepaid-luottokortteja, puhelu-, peli- ja luottokortteja. Lisäksi olemme tietolähde pelaamisesta, viihteestä ja prepaid-luottokortista.

8 artikla: Toimittajat

 1. On mahdollista ostaa luottoa palveluntarjoajalta verkkosivustomme kautta. Luoton käyttöön sovelletaan palveluntarjoajan asettamia ehtoja.

9 artikla: Luottojen ostaminen

 1. Kun luottoa ostetaan, saat digitaalisen koodin, jonka avulla voit ladata luottoa välittömästi. Palveluntarjoaja on luoton tai palvelun varsinainen toimittaja. Sinun ja palveluntarjoajan välillä tehdään sopimus heti, kun luotto on aktivoitu. ReloadBase.com on välittäjä. Palveluntarjoaja vastaa siitä, että luottoa voidaan todella käyttää.
 2. Verkkosivustollamme olevien eri palveluntarjoajien tavaroiden kuvaus on laadittu mahdollisimman huolellisesti. Tarjoustemme kuvauksissa ja/tai kuvissa olevat virheet eivät ole sitovia, emmekä me ja/tai palveluntarjoaja ole tästä vastuussa.

10 artikla: Väärinkäytöksiä tai petoksia ei sallita

 1. Kaikki verkkosivustomme kautta tehdyt ostokset voidaan tarkistaa väärinkäytösten ja petosten varalta (mukaan lukien maksutavan laiton käyttö, varkaus, petos, kavallus ja muut). Teemme tätä varten yhteistyötä kolmansien osapuolten kanssa. Jos epäilemme tai havaitsemme väärinkäytöksiä tai petoksia, peruutamme tilauksen tai hyvityksen emmekä anna digitaalista koodia.
 2. Jos epäilemme luvatonta käyttöä, voimme pyytää kopiota voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta, tiliotetta ja/tai muita asiakirjoja. Tämän lisätarkastuksen jälkeen voimme päättää myöntää digitaalisen koodin, mutta emme ole siihen velvollisia. Toteutamme nämä toimenpiteet varmistaaksemme, että luoton ostaminen verkkosivustomme kautta on turvallista sinulle ja kaikille muillekin.

11 artikla: Määräys

Digitaalinen koodi välittömästi

 1. Heti kun asiakas saa digitaalisen koodin, hän voi käyttää hyvityksen välittömästi. Tilausta ei voi peruuttaa. 14 päivän harkinta-aikaa ja peruuttamisaikaa ei sovelleta toimitettujen tuotteiden luonteen vuoksi. Näin ollen harkinta-aikaa ja peruuttamisaikaa ei ole. Asiakas suostuu tuotteen välittömään toimitukseen heti maksun suorittamisen jälkeen (sekä ennakkoon että jälkikäteen) ja luopuu nimenomaisesti harkinta-ajasta ja peruuttamisoikeudesta.
 2. Peruuttamisoikeudesta poikkeaminen johtuu siitä, että tuotetta ei voida palauttaa, koska on mahdotonta määrittää, onko tuote jo käytetty. Tämä koskee digitaalisia tuotteita, joiden sinetti on rikottu heti toimituksen jälkeen. Toimitettavien tuotteiden luonne estää harkinta-ajan ja peruuttamisoikeuden, lukuun ottamatta maksuviivästystapauksia. Tällöin koodia ei ole vielä saatu ja tuote voidaan peruuttaa; todistustaakka on asiakkaalla.

12 artikla: Toimitus

Kuluttaja on velvollinen vastaanottamaan ostamansa tavarat heti, kun ne on toimitettu hänelle tai kun ne ovat hänen käytettävissään sopimuksen mukaisesti. ReloadBase.comilla on oikeus toimittaa halutessaan osia. Kuluttaja on nimenomaisesti vastuussa antamistaan toimitustiedoista, kuten sähköpostiosoitteesta, puhelinnumerosta tai osoitteesta. Jos tiedot on syötetty väärin, ReloadBase.com ei voi toimittaa uutta tuotetta tai korvata haluttua tuotetta. Kuluttaja on nimenomaisesti vastuussa oikean tuotteen ostamisesta. Väärin ostettuja tuotteita ei voida vaihtaa tai palauttaa näiden yleisten sopimusehtojen 11 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti.

Jos maksutapaa käytetään laittomasti, ReloadBase.comilla on oikeus olla toimittamatta tuotteita ja/tai palveluja. Jos epäillään laitonta käyttöä, ReloadBase.com:lla on oikeus toimittaa tuotteita vasta sen jälkeen, kun kuluttaja on saanut kopion voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta, kopion tiliotteesta ja varmistuksen maksutavan laillisesta käytöstä. Teknisten vikojen sattuessa ReloadBase.comilla on oikeus olla toimittamatta tuotteita ja/tai palveluja. Jos vian vuoksi toimitetaan väärä määrä tuotteita, joiden arvo on väärä, kuluttajan on ilmoitettava asiasta ReloadBase.com-sivustolle ja palautettava ylimääräiset tuotteet. Jos kuluttaja ei palauta liikaa toimitettuja tuotteita ja/tai palveluja, ne katsotaan hyväksytyiksi ja niistä voidaan laskuttaa.

12.1 artikla: Toimitusaika

Jos toimitus viivästyy, kuluttajan on otettava yhteyttä ReloadBase.comiin yhteydenottolomakkeella tai osoitteessa [email protected]

13 artikla: Tilausten toimittaminen

 1. Toimeksisaaja ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotteiden toimituksen viivästymisestä, paitsi jos kyseessä on tahallisuus tai törkeä huolimattomuus. Toimittaja takaa toimivan tuotekoodin toimittamisen, muussa tapauksessa toimitetaan uusi koodi (veloituksetta). Asiakas voi todistaa, että koodi ei toimi.

14 artikla: Koodin väärinkäytön estäminen

 1. Muista, että koodeilla on digitaalinen arvo (ne ovat digitaalisia tavaroita), jotka voidaan lunastaa välittömästi. Tämä tarkoittaa, että voit käyttää koodin heti sen saatuasi. Joku muu voi, jos hänellä on pääsy koodiin. Pidä koodi itselläsi äläkä jaa sitä muiden kanssa. Näin estetään väärinkäyttö.

15 artikla: Maksaminen

Turvallinen maksu

 1. Digitaalista luottoa voi ostaa turvallisesti verkkosivustomme kautta. Heti kun luotto on ostettu, asiakas saa sähköpostitse digitaalisen koodin, jolla luottoa voi käyttää. Joskus digitaalinen koodi näkyy näytöllä oston jälkeen. On tärkeää, että oikea sähköpostiosoite ja puhelinnumero annetaan ostoprosessin aikana. Näin varmistetaan, että asiakas saa digitaalisen koodin.

16 artikla: Keskeyttäminen ja purkaminen

 1. Kun asiakas asetetaan konkurssiin, kun hän pyytää maksujen väliaikaista keskeyttämistä tai kun tuomioistuin hyväksyy asiakkaan, joka on luonnollinen henkilö, esittämän pyynnön, jonka mukaan lakisääteinen velkajärjestely julistetaan sovellettavaksi, tai kun asiakas menettää valtuudet määrätä omaisuudestaan tai sen osasta ulosmittauksen, edunvalvonnan tai muun menettelyn avulla tai kun asiakas on ilmeisen kykenemätön täyttämään taloudellisia velvoitteitaan, toimeksisaajalla on oikeus julistaa jokainen asiakkaan kanssa tehty sopimus puretuksi ilman tuomioistuimen väliintuloa.
 2. Purkautumisen seurauksena kaikki molempien osapuolten saamiset erääntyvät välittömästi maksettaviksi. Tilaaja on vastuussa urakoitsijalle aiheutuneesta vahingosta.
 3. Jos sopimusosapuolella on perusteltua syytä epäillä asiakkaan maksukykyä, sopimusosapuolella on oikeus lykätä tuotteiden toimitusta siihen asti, kunnes asiakas on asettanut maksuvakuuden. Asiakas on vastuussa suorista ja välillisistä vahingoista, joita sopimusosapuolelle aiheutuu toimituksen viivästymisestä.

17 artikla: Maksu- ja perintäkulut

 1. Ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu, maksu voidaan suorittaa jollakin ReloadBase.com-sivustolla tarjotuista maksutavoista.
 2. Jos maksua ei suoriteta määritellyn maksuajan kuluessa tai jos perintä peruutetaan ilman pätevää syytä eikä maksua suoriteta 7 päivän kuluessa, asiakas on laillisesti laiminlyönyt maksuvelvollisuutensa ja maksamattomalle laskulle on maksettava lakisääteinen korko ilman muistutusta tai ilmoitusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta toimeksisaajan oikeutta saada velkasumma korkoineen ja oikeudenkäyntikuluineen perittyä välittömästi takaisin tuomioistuimen ulkopuolisen tai oikeudellisen perinnän kautta. Tuomioistuimen ulkopuolisen perinnän kustannukset määritetään osapuolten kesken 1. heinäkuuta 2012 voimaan tulleen, tuomioistuinten ulkopuolisen perinnän kustannusten korvaamisesta annetun asetuksen mukaisesti.

18 artikla: Henkilötiedot

Henkilökohtaiset tietosi

 1. Oletamme, että asiakas antaa meille oikeat yhteystiedot tilauksen yhteydessä. Käytämme sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa ostetun digitaalisen koodin lähettämiseen. Käytämme sähköpostiosoitetta myös yhteydenpitoon esimerkiksi alennustarjousten, uutiskirjeiden ja muiden sellaisten tarjousten muodossa, joiden uskomme kiinnostavan asiakasta.
 2. Käytössämme on teknisiä ja toiminnallisia toimenpiteitä yhteystietojen ja henkilötietojen suojaamiseksi. Katso lisätietoja tietosuojakäytännöstämme.
 3. Jos et enää halua vastaanottaa uutiskirjeitämme ja tarjouksiamme, voit aina peruuttaa tilauksen uutiskirjeissämme olevan peruutuslinkin kautta.

19 artikla: Ylivoimainen este ja vastuu

Ylivoimainen este

 1. Toimeksisaaja ei ole velvollinen täyttämään mitään velvollisuuttaan päämiestä kohtaan, jos se on estynyt sellaisesta olosuhteesta johtuen, joka ei johdu virheestä ja josta sitä ei voida pitää vastuullisena lain, oikeudellisen asiakirjan tai yleisesti hyväksytyn käytännön nojalla.
 2. Näissä yleisissä sopimusehdoissa ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan sen lisäksi, mitä laissa ja oikeuskäytännössä ymmärretään tältä osin, kaikkia ennakoituja tai ennakoimattomia ulkoisia syitä, joihin sopimuspuoli ei voi vaikuttaa, mutta jotka estävät sopimuspuolta täyttämästä velvoitteitaan (mukaan lukien internetin toimintahäiriöt, maksupalvelun toimintahäiriöt jne.).
 3. Ylivoimaisen esteen sattuessa asiakkaan on välittömästi ilmoitettava siitä kirjallisesti toimeksiannon saajalle ja ilmoitettava ylivoimaisen esteen syy.
 4. Sopimusosapuolella on oikeus vedota ylivoimaiseen esteeseen, jos olosuhteet, jotka estävät sopimuksen (jatkuvan) täyttämisen, ilmenevät sen jälkeen, kun sopimusosapuolen olisi pitänyt täyttää velvoitteensa.
 5. Toimeksisaajalla on oikeus keskeyttää sopimuksen mukaiset velvoitteensa ylivoimaisen esteen aikana.
 6. Ilmoitettuaan ylivoimaisesta esteestä toimeksisaajan puolelta asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilaus kirjallisesti.

Vastuu

 1. Toimeksisaajan vastuu rajoittuu vahinkoon, jota on pidettävä välittömänä ja ilmeisenä seurauksena siitä, että sopimus on jätetty täyttämättä tai täytetty puutteellisesti, ja rajoittuu määrään, jonka toimeksisaajan vakuutus kattaa. Jos vakuutusyhtiö ei missään tapauksessa maksa korvausta tai jos vakuutusyhtiö ei kata vahinkoa, vastuu rajoittuu kertaalleen sen laskun määrään tai laskun jaksoon, johon vahinko liittyy.
 2. Toimeksisaaja ei ole koskaan vastuussa välillisistä vahingoista. Välillisellä vahingolla tarkoitetaan: välillistä vahinkoa, menetettyä voittoa, menetettyjä säästöjä, toiminnan tai muun toiminnan pysähtymisen aiheuttamaa vahinkoa.
 3. Toimeksisaaja ei ole koskaan vastuussa vahingoista, jotka johtuvat kolmansien osapuolten tekemien töiden tai kolmansien osapuolten toimittamien tavaroiden virheistä.
 4. Näihin ehtoihin sisältyviä vastuunrajoituksia ei sovelleta, jos vahinko johtuu sopimuspuolen ja/tai sen alaisten tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.
 5. Toimeksisaaja ei ole koskaan vastuussa siitä, jos toimeksiantajan verkkosivusto katkeaa jostain syystä tai jos verkkosivustolle tapahtuu jotain, joka aiheuttaa vahinkoa toimeksiantajalle.

20 artikla: Yhteystiedot

 1. Pyrimme tekemään digitaalisen luoton lataamisesta ja ostamisesta mahdollisimman helppoa. Jos sinulla on vielä kysyttävää palveluistamme, suosittelemme, että otat meihin yhteyttä verkkosivuston yhteydenottolomakkeella.
 2. Onko sinulla kysyttävää palveluntarjoajan palveluista? Suosittelemme, että otat ensin yhteyttä palveluntarjoajaan, jotta hän voi yhdessä kanssasi löytää ratkaisun. Eikö palveluntarjoaja tarjoa ratkaisua? Ota meihin yhteyttä verkkosivuston yhteydenottolomakkeen kautta.

21 artikla: Valitukset

 1. Valitukset tehdyistä töistä on ilmoitettava perusteluineen sopimuspuolelle 7 päivän kuluessa valituksen tekemisestä tai 7 päivän kuluessa tuotteiden toimittamisesta sähköpostiosoitteeseen [email protected] Valitukset on tehtävä perusteluineen 7 päivän kuluessa valituksen tekemisestä tai 7 päivän kuluessa tuotteiden toimittamisesta sähköpostiosoitteeseen [email protected]. Edellä mainittujen määräaikojen päätyttyä asiakkaan katsotaan hyväksyneen suoritetun työn.
 2. Jos reklamaatio on perusteltu, sopimuspuolella on mahdollisuus korjata työn puutteet. Jos tämä osoittautuu mahdottomaksi, toimeksisaajan on muutettava maksettua määrää suhteessa valitukseen.

22 artikla: Rahanpesun vastainen politiikka

Reloadbase B.V. tekee kaikkensa estääkseen rahanpesun. Lisätietoja rahanpesun vastaisesta politiikastamme löydät täältä.

23 artikla: Yhteystiedot

ReloadBase.com on ReloadBase B.V:n palvelu.

Meidän (yhteys)tietomme:
ReloadBase B.V.
Asterweg 19D3
1031 HL Amsterdam

Sähköposti: [email protected]

KvK: 81474261
VAT: NL862108147B01

Voit ottaa meihin yhteyttä myös yhteydenottolomakkeella.

Onko sinulla kysyttävää osoitteesta www.reloadbase.com tai tilauksestasi?

Tutustu usein kysyttyjä kysymyksiä sisältävään sivuumme.

Etkö löytänyt vastausta usein kysytyistä kysymyksistä? Täytä yhteydenottolomake, niin yritämme vastata yhden työpäivän kuluessa.

Huomaa, että työpäivämme ovat maanantaista lauantaihin klo 9-21. Pyrimme vastaamaan kaikkiin sähköpostiviesteihin, jotka lähetetään ennen klo 17.00 samana päivänä.