Zásady vrátenia tovaru

Právo na odstúpenie od zmluvy na Reloadbase.com

Akonáhle zákazník dostane digitálny kód, môže kredit okamžite použiť. Zadanú objednávku nie je možné zrušiť. Vzhľadom na povahu dodávaných výrobkov sa neuplatňuje 14-dňová lehota na rozmyslenie a odstúpenie od zmluvy. Neexistuje teda žiadna lehota na rozmyslenie ani lehota na odvolanie. Klient súhlasí s okamžitým dodaním výrobku po zaplatení (vopred aj neskôr) a výslovne sa vzdáva lehoty na rozmyslenie a práva na odstúpenie od zmluvy.

Dôvodom odchýlky od práva na odstúpenie od zmluvy je skutočnosť, že výrobok nemožno vrátiť, pretože nie je možné určiť, či bol výrobok už použitý. Týka sa to digitálnych výrobkov, ktorých pečať sa porušila ihneď po dodaní. Povaha dodávaných výrobkov vylučuje akúkoľvek lehotu na rozmyslenie a právo na odstúpenie od zmluvy, s výnimkou prípadu oneskorenej platby. V takom prípade kód ešte nebol prijatý a výrobok môže byť zrušený; dôkazné bremeno je na strane zákazníka.

 

Máte nejaké otázky?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vášho práva na odstúpenie od zmluvy, kontaktujte nás prostredníctvom našej kontaktnej stránky.